logo_shansa_za_centar(transparentno)

За нас и нашата визија и мисија за Центар

За нас

„Шанса за Центар“ е граѓанска иницијатива која произлезе од поврзување на „Здравје пред профит“ со активисти и експерти од областа на архитектурата, урбанизмот, животната средина, спортот, култура и други области. Ние сакаме да го спречиме натамошното уништување и да се вложиме за подобрување на квалитетот на живот во Општина Центар преку влез во Советот на општината. Нас не спојуваат вредности, а не интереси. Хуманост, искрен однос, одговорност, упорност, инклузивност и достоинство се вредностите околу кои се обединивме.

Советниците треба да бидат очи и уши на граѓаните бидејќи се избрани од нив. Да бидат креатори и реализатори на политики кои ќе произлезат од детектирање на потребите на жителите и општината, а не да бидат со граѓаните единствено во неделите на предизборна кампања.

Ние сме граѓани од Центар и ќе работиме за нас, граѓаните во центар.

Визија

Нашата визија е општина по мерка на граѓаните, каде главниот фокус на носење политики е интересот на жителите. Нашата цел не е да се земе општината како партиска сопственост и место за спроведување на партиски и интереси на моќни поединци, туку да се даде општината на граѓаните, во облик кој ќе го подигнува квалитетот на живот и достоинството на жителите.

Шанса за Центар е фокусирана кон решенија на проблемите, а не на проблемите. Во подигнување на квалитетот на живот на граѓаните е добро да сме вклучени сите, од граѓаните кои ги адресираат проблемите, стручните луѓе и нашиот тим кои наоѓаат решенија. Сите заедно да сме посветени на спроведување на тие решенија. Ако граѓаните одговорноста ја делегираат единствено кај креаторите на политики, а самите не ги почитуваат правилата кои значат поквалитетен живот, мисијата нема да успее. Ако креаторите на политики нудат решенија кои не ги земаат предвид интересите на целата заедница, не ја имаат предвид големата слика за развој на општината, проблемите само ќе се мултиплицираат. Оттука, потребна е синергија во делувањето и на жителите и на креаторите на политики кон раст и рамномерен развој за доброто на сите.

Мисија

Советот на Општина Центар е клучниот елемент кој ги носи одлуките од кои зависи квалитетот на живот во општината. Ние граѓаните не сакаме да бидеме пасивни набљудувачи на она што го „сервира“ локалната власт на чело со градоначалникот, туку се вклучуваме како членови на Советот кои ќе бидат „коалициски партнери“ со нашите сожители. Да сме заедно во процесот на одредување на „големата слика“ за општината која треба да го подигне квалитетот на живот, за да можат да се определат краткорочни и среднорочни цели што ќе не доведат до таа слика која ќе се претвори во конкретен план.

Нашите цели за општината

Зелен развој

Општина која го чува и унапредува јавното зеленило, поттикнува енергетски ефикасни политики и се прилагодува на климатски промени. Општина која презема проактивни мерки за спречување наместо справување со очекуваните кризи предизвикани од климатските промени.

Добро владеење

Предвидлив и отворен процес на креирање политики, администрација исполнета со професионална етика која што делува во согласност со јавниот интерес, владеење на правото, јавност во работата и силно учество на граѓанското општество во јавните работи

Квалитет на живот

Секојдневие во кое движењето низ општината и по тротоарите е безбедно и се води сметка за бучавата. Каде принципите на заштита и спасување се вградени во сите политики и документи кои се создаваат и каде секој наоѓа поддршка за своите потреби и интереси.

Креативна заедница

Општина која ќе ги подржува и поттикнува своите граѓани да ги изразуваат своите креативни потреби. Општина која ќе се фокусира на културата и уметноста за и од заедницата.

Волонтирај во кампањата

Доколку сакаш да ни помогнеш во кампањата, а сметаш можеш да придонесеш со своето залагање и работа во тим, пријави се за волонтер во кампањата на незаисната граѓанска листа Шанса за Центар. Потребни ни се динамични и исполнителни луѓе, комуникативни и отворени, по можност со познавање на маркетинг, управување со податоци, пишување, теренска работа.

    Ние веруваме дека силата е во Советот кој е избран од жителите и треба да делува во корист на жителите. За жал, досегашната пракса покажа дека советниците погрешно мислат дека се избрани од партиите и таму треба да го даваат отчетот и нивното делување треба да е од интерес и во интерес на партијата. Ние сме обединети околу вредности, а не интереси, каде делувањето на советниците е во корист на оние кои ги бираат и чии политики ги адресираат потребите на жителите и „големата слика“ за развој на општината.

    Ние веруваме дека критикувањето е здраво, но ќе донесе помалку резултати од директно преземање одговорност и делување кон решенија за кои стручните луѓе од нашата група и останатите наши сожители веруваат дека ќе го подигнат достинството и квалитетот на живот во општината.

    Битно е да се дефинира што е победа. За нас победа е освојување на простор од каде ќе се шири еден поинаков наратив, во политиката. Кој ќе се темели на вредности, а не на интереси. Каде советникот ќе биде глас на граѓанинот, а не шаховска фигура во рацете на политичките партии и и нивните интереси за пресметка со конкурентите.

    Ние ќе се претставиме како личности кои се реализирани и сакаат да дадат. Ние бараме шанса од нашите сожители да дадеме вредност на општината и животот каков го посакуваме заеднички. Немаме намера да го земеме она што е „највредно“ во вид на парцела, како што е досегашната практика. Тоа сме го докажале преку битката за одбрана на паркингот спроти Холидеј Ин која ја предводеше носителот на нашата листа. Нејзиниот интегритет и работа во советот е потврден преку делувањето и јавните настапи.

    Новости