21 - Aleksandar Apostolski

Александар Апостолски

aleksandar.apostolski@gmail.com

КОЈ СУМ ЈАС?

Компјутерските системи и мрежи се мој предизвик.

ЗОШТО СЕ КАНДИДИРАМ СО ШАНСА ЗА ЦЕНТАР?

Комплетно да ја дигитализираме Општината. Со тоа ќе го заштедиме времето на граѓаните, а и на Општината.

ШТО МОЖАМ ДА НАПРАВАМ ЗА ЦЕНТАР?

Да го сослушам секој граѓанин на нашата општина. Да го упатам на соодветно место за решавање на неговиот проблем, барање… Секако настанот ќе биде евидентиран и ќе се очекува позитивна разрешница.