НЕЗАВИСНА ГРАЃАНСКА ЛИСТА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2021

Контакт

Официјална е-адреса за контакт

shansazacentar(at)gmail.com

Контакт за волонтери

shansazacentar.volonteri(at)gmail.com

ВОЛОНТИРАЈ ВО КАМПАЊАТА

Доколку сакаш да ни помогнеш во кампањата, а сметаш можеш да придонесеш со своето залагање и работа во тим, пријави се за волонтер во кампањата на незаисната граѓанска листа Шанса за Центар. Потребни ни се динамични и исполнителни луѓе, комуникативни и отворени, по можност со познавање на маркетинг, управување со податоци, пишување, теренска работа.