НЕЗАВИСНА ГРАЃАНСКА ЛИСТА ЗА ЛОКАЛНИТЕ ИЗБОРИ 2021

Минат труд

Иако „Шанса за Центар“ е нова граѓанска иницијатива, таа произлезе од поврзување на „Здравје пред  профит“ со активисти и експерти од областа на архитектурата, урбанизмот, животната средина, спортот, култура и други области, кои сакаат да го спречат натамошното уништување и да се вложат за подобрување на квалитетот на живот во општина Центар.

 

 Кандидатите од нашата листа се докажани активисти и учесници во јавниот живот кои зад себе имаат долга историја на активно залагање за подобрување на општеството во сегментите во кои работат и делуваат. Ова се дел од нивните ангажмани и јавни настапи.

ВО МЕДИУМИТЕ

Јана Белчева- Андреевска: Не сакам да сум дел од конформистичко мнозинство

Белчева: Уставниот суд и институционалната негрижа ќе го „забетонираат“ Центар

По одлуката на Уставниот суд: Антикорупциска против градежната инвазија во Скопје

Фасада – колумна на Јана Белчева – Андреевска

Комплексот кај „Холидеј ин“ ја бранува јавноста – се бара стопирање на проектот

Јана Белчева Андреевска: Секогаш може подобро од само згради за трговски центар и станови

Советот го прифати предлогот на Белчева за суспензија на ДУП-овите во Центар

Белчева со критика до колегите: Општина Центар бега од транспарентност

Белчева бара повлекување на ДУП „Мал Ринг“: Во него се сите споменици од „Скопје 2014“

Jaнa Белчева се повлече од функцијата претседател на Совет на Општина Центар: Се носат одлуки без анализи

Интересот на компаниите во Центар ставен над интересот на сите жители

Мораториум како инструмент за контрола на изградбата

Дивна Пенчиќ – МАРХ . 16.01.2020: Студенти предлагаат урбанистичко ребрендирање на Кочани.
https://marh.mk/studenti-predlagaat-urbanisticko-rebrendiranje-na-kocani/

Проф. Дивна Пенчиќ – fakulteti.mk. 18.01.2020: Се наоѓаме на најпримитивното ниво на планирање на
градот. https://www.fakulteti.mk/news/18-01-03/prof_d-r_divna_penchikj_se_naogjame_na_najprimitivnoto_nivo_na_planiranje_na_gradot_vozduhot_od_vodno_ne
_stignuva_do_skopje

Дивна Пенчиќ- реагирај.мк 21.03.2019. Градежната мафија си го покажа лицето со последната одлука
на Уставниот суд. https://reagiraj.mk/sq/blog/259-2019-03-29-10-10-25

Дивна Пенчиќ- МКД. 13.10.2019. РЕАКЦИЈА: Професорката Пенчиќ до градежниците: Има
толку многу да се гради, а не само згради и молови.
https://www.mkd.mk/makedonija/skopje/profesorkata-penchikj-do-gradezhnicite-ima-tolku-mnogu-da-se-
gradi-a-ne-samo

Stream Интервју со проф. Дивна Пенчиќ на протестот на улица Орце Николов 
https://soundcloud.com/branko-geroski/intervu-so-prof-divna-penchi-na-protestot-na-ulitsa-ortse-
nikolov/reposts

Пенчиќ: Со помош на професорот Гел да го направиме Скопје „град
за луѓе“. https://skopjeinfo.mk/penchikj-so-pomosh-na-profesorot-gel-da-go-napravime-skopje-grad-za-lugje

WWW.RESPUBLICA.EDU.MK ПОНЕДЕЛНИК, 12 НОЕМВРИ 2018. Дивна Пенчиќ: Се градат и до 400% повеќе
станови од потребното. https://respublica.edu.mk/mk/podkast1/400

Пенчиќ: Mора да се воведе сертификат за „зелени згради, зелено градење и зелени градежни материјали“.

https://iportal.mk/makedonija/penchikj-mora-da-se-vovede-
sertifikat-za-zeleni-zgradi-zeleno-gradenje-i-zeleni-gradezhni-materijali/

 

НАУЧНИ ТРУДОВИ

Skopje Public Space Profile, Public Spaces in-depth analyses, Enhanced Right to City for All, UN Habitat, со
Siljanoska, J., Korobar, V.P., Penchikj, D., Marina, O., Babunski. K., Janev, G (2017-2018)
https://www.researchgate.net/publication/332112384_PUBLIC_SPACE_PROFILE_SKOPJE_Research_repor
t_Piloting_the_methodology_for_measuring_the_Sustainable_Development_Goal_1171_Indicator_Avera
ge_share_of_the_built-up_area_of_cities_that_is_open_space_for_p

„Unfinished modernisations: between utopia and pragmatism“, во реализација на 6 организации
(Здружение на хрватски архитекти – Загреб, Институт за современа архитектура – Загреб, Трајект –
Љубљана, Уметничка галерија – Марибор, Здружение на архитекти од Белград – Белград, и
Коалиција за одржлив развој – Скопје), поддржано од Европската извршна агенција за образование,
Аудио-визулни активности и култура – програма Култура 2007-2013, Министерство за култура на
РМ, Град Скопје, (2010-2012), истражувач http://arhiva.bina.rs/2013/en/archives/1877

„Revival of City Squares in Balkan Cities“, Регионален проект за соработка, во реализација на Ко-план,
Институтот за развој и Хабитат и Универзитетот Полис од Тирана, Албанија; Експедитио – Центар за
одржлив просторен развој од Котор, Црна Гора и Коалицијата за одржлив развој – КОР, од Скопје,
Македонија, поддржан од Швајцарската културна програма за Западен Балкан (SCP), (2011-2012),
раководител. https://issuu.com/expeditiokotor/docs/revival-of-city-squares-in-balkan-c/35

http://www.expeditio.org/images/stories/CSD_UK_Urban_Notes_re_City_Squares_DP_SD.pdf

„Equal Access through Service Learning for Persons with Disabilities“, Macedonian American Alumni
Association (МААА), подржан од Alumni Innovation Engagement Fund (AEIF).
https://eprints.ugd.edu.mk/5079/1/Book_of_CS_ENG_to%20print.pdf

Pencic, D. and Trpkovska, A. (2017) Influence of Parks and Urban Forest on the Prices of Residential Real
Estate in Skopje. SJCE-International Scientific Journal of Civil Engineering, Volume 6, Issue 1, December
2017 ISSN 1857-839X, pp. 119-126. http://gf.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2016/11/SJCE-Volume-6-
Issue-2.pdf

Penchikj, D. and Hadzi Pecova, S. (2018) Challenges of Skopje Green City – Establishing Green Corridors
Upon the Rivers Lepenec and Serava. Šumarski pregled / Forest Review 2018, Vol 49, No.2: 38-47. : ISSN
1857-9507. http://www.sf.ukim.mk/izdavacka_dejnost/sum_pregled/49/2/2.pdf

Penchikj, D., Siljanoska, J., and Jovanovska, D. (2017) Continuous Performative Landscape for Resilient
City of Skopje. International Scientific Academic Conference Places and Technologies, ISBN 978-9958-691-
56-0, Sarajevo, 2017, pp. 359-368 https://core.ac.uk/download/pdf/322599944.pdf

Penchikj, D., Siljanoska, J., and Jovanovska, D. (2020) Skopje Public Space Evaluated: Analysis and
Typologies. International Scientific Academic Conference Places and Technologies, ISBN 978-86-7924-240-
2., Belgrade, 2020, pp. 131-138 https://www.placesandtechnologies.eu/wp-
content/uploads/2020/12/PT2020_Proceedings.pdf

Penčić, D. and Lazarevski, S. (2021) The issue of urban public space in age of “investor urbanism”. 8th
International Conference: Contemporary Achievements in Civil Engineering 2021, ISBN: 978-86-80297-86-
6, pp. 525-534. http://www.gf.uns.ac.rs/~zbornik/index.php?lang=LAT&zbornik_id=53&menu=5

Karanakov, B., Zinoski, M., Pencic, D. (2012) Service Learning in Architecture for Improving Access to
Higher Education. Book of case studies: Service learning success stories in Macedonia and Croatia.
AEIFProject Equal Access through Service Learning for Persons with Disabilities, implemented through the
Macedonian American Alumni Association (MAAA). Стр. 19-26.
https://eprints.ugd.edu.mk/5079/1/Book_of_CS_ENG_to%20print.pdf

Pencic, Divna, Hadji Pecova, S., Domazetovska, S., Stojanovska, F. (2015) Contemporary Urban Planning
Models in Skopje and their impact on the Urban Green Spaces. Inclusive/Exclusive Cities, Book of
proceedings from SINERGI Project International Scientific Conference, Edited by Ognen Marina
Alessandro Armando. https://iris.polito.it/retrieve/handle/11583/2654901/319697

Пенчиќ, Дивна. (2018) Предизвиците на урбанистичкото планирање: Македонија ќе ги постигнува
глобалните одржливи цели до 2030 година. ПРЕСИНГ, ГОД. VIII / БР. 40 / 9. 2018 Списание на
комората на овластени архитекти и овластени инженери на Република Македонија, Скопје, ISSN
1857-7 44X, стр. 24-30. https://komoraoai.mk/images/komora/presing/Presing_40_web.pdf

Пенчиќ Д., Касапова Е. (2014) Скопје – урбан развој. ПРЕСИНГ, год. III, бр. 18, Скопје, стр. 53-61.
https://www.komoraoai.mk/images/komora/presing/Presing_18.pdf

Пенчиќ, Дивна. (2015) Светлосно загадување. ПРЕСИНГ, год. IV, бр. 26, Скопје, стр. 25-29.
https://www.komoraoai.mk/images/komora/presing/Presing_26.pdf

Mariotti, Jasna and Pencic, Divna. (2015) Changing Perspectives of Urbanity during Socialism and after:
the Case of Two Neighborhoods in Skopje. sITA, Volume 3/2015 – De Urbanitate. Tales of Urban Lives and
Spaces, Bucharest. Стр. 174-182..
https://pureadmin.qub.ac.uk/ws/portalfiles/portal/133535673/13_Mariotti_Pencic.pdf

Пенчиќ, Дивна. (2018) Мораториум како инструмент за контрола на изградбата. ПОРТА 3 – Списание
за градежништво, архитектура, екологија, , год. XII, бр. 273, 2018, Биропрес, Скопје. стр. 18-22.
https://issuu.com/porta3/docs/273_layout_1-web

Пенчиќ, Дивна. (2016) Да му го вратиме достоинството на секој жител во градот! Порта 3, бр. 243,
април 2016, стр. 28-32. https://issuu.com/porta3/docs/243_layout_final-optimiziran

Пенчиќ, Дивна. (2016) Град – пријател на децата! Порта 3, бр. 246, јули 2016, стр. 40-43.
https://issuu.com/porta3/docs/246_optimiziran

Belceva Andreevska, J. and Pencic, D. (2018) Monitoring results of municipal sustainable urban
development based on globally recognized indicators (Case study Centar Municipality Skopje).
International Scientific Conference GREDT2018 – Green Development, Green Infrastructure, Green
Technology, Book of Abstracts, ISBN 978-608-4624-27-1, pp. 105.
https://benainfo.net/gredit/2018/doc/Book_of_Abstracts-GREDIT2018.compressed.pdf

Пенчиќ, Д. и Лазаревски, С. (2018) Предизвиците на урбанистичкото планирање во справувањето со
загадувањата во урбаните средини. Конференција „Загадувањето на градовите во Република
Македонија: кои се решенијата?“, МАКЕДОНСКА академија на науките и уметностите, Истражувачки
центар за животна средина и материјали, Скопје (2018), Книга на апстракти ISBN 978-608-203-240-5,
стр. 87. http://manu.edu.mk/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0/

Пенчиќ, Д., Белчева Андреевска, Ј., Дамјановска, Т. И Ангелова, И. (2018) Од визии и стратегии за
одржлив развој до здрави и погодни за живеење градови. Конференција „Загадувањето на
градовите во Република Македонија: кои се решенијата?“, МАКЕДОНСКА академија на науките и
уметностите, Истражувачки центар за животна средина и материјали, Скопје (2018), Книга на
апстракти ISBN 978-608-203-240-5, стр. 101.
http://manu.edu.mk/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%b0-
%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-
%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0/

СТРУЧНО-ПРИМЕНУВАЧКА ДЕЈНОСТ:

Експертски активности: евалуација, стручна ревизија, супервизија, технички извештаи, вешт наод и
мислење, стручно мислење, проценка на капитал, систематизација, методологија

1. „Студија за воспоставување на зелени коридор, по течението на река Серава, од изворот до вливот
во река Вардар, и по течението на река Лепенец, од клучката кај село Орман до вливот во река
Вардар”, припремена од ДЕКОНС-ЕМА, Скопје, подржаа од Секторот за заштита на животната
средина на Град Скопје. Како експерт за урбанистичко планирање. (2017).
https://skopje.gov.mk/media/1316/studija-za-vospostavuvanje-na-zeleni-koridori.pdf

2. Application for Competing for the European Green Capital Award 2021 – City of Skopje”, by City of Skopje
Local Government, DEKONS-EMA. As expert on urban planning. (2018).
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/egca-2021-and-egla-2020-applicants-revealed/

3. Application for Competing for the European Green Capital Award 2023 – City of Skopje”, by City of Skopje
Local Government, DEKONS-EMA. As expert on urban planning. (2020).
https://ec.europa.eu/environment/news/new-batch-european-cities-embark-path-sustainability-2021-
02-18_en

Pencić, D. (2009). A tactless and tasteless homage to Mother Teresa. The Architectural Review, 1(8), 18–24.

ВОЛОНТИРАЈ ВО КАМПАЊАТА

Доколку сакаш да ни помогнеш во кампањата, а сметаш можеш да придонесеш со своето залагање и работа во тим, пријави се за волонтер во кампањата на незаисната граѓанска листа Шанса за Центар. Потребни ни се динамични и исполнителни луѓе, комуникативни и отворени, по можност со познавање на маркетинг, управување со податоци, пишување, теренска работа.